Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Sponzori  

Hasičský zbor Priekopa by chcel touto cestou poďakovať sponzorom, ktorí mu svojou pomocou pomáhajú v činnosti.

Hasičké dni 2013 podporili

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIAHasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023