Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Zásahová a preventívna činnosť  

Zásahová činnosť:

 • Likvidácia lesných požiarov aj na ťažko dostupných miestach
 • pomoc pri živelných pohromách ( čerpanie, pilčícske práce, ....)
 • Odčerpávanie zatopených priestorov
 • Odčerpávanie spodnej vody z pivníc, jám, studní

Preventívna činnosť:

 • Spolupráca so základnými školami
 • Preventívne protipožierne kontroly v meste Martin a okolí
 • Vykonávanie protipožiarnych hliadok na spoločenských podujatiach
 • Práca s mládežou (školenie, výcvik, previerky pripravenosti)

Pripravujeme:

  Pre skvalitnenie našich služieb potrebujme našu výbavu rozšíriť o:

  • terénne motorové vozidlo do ťažko dostupného terénu
  • 2 ks kalových čerpadiel, 1ks vysokotlakového čerpadla
  • sorpčné materíaly, zdvíhacie vaky, osvetľovaciu techniku
  • kompletnú výstroj pre prácu vo výškach 2 ks
  • pojazdnú plošinu pre prácu vo výškach
  • gumený čln so závesným motorom
  • cisternové vozidlo do ťažko dostupného terénu


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023