Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Hasičská nedeľa 2008  

11. mája 2008 zorganizoval Hasičský zbor Priekopa v spolupráci s Múzeom slovenskej dediny v Martine akciu s názvom Hasičská nedeľa v priestoroch martinského skanzenu v Jahodníckych hájoch.

Hasičský zbor Priekopa sa prezentoval výsledkami svojej práce v zbieraní a obnove historickej hasičskej techniky, ktorá je exponátmi Hasičského múzea. Zároveň sa svojou historickou technikou prezentovali aj iné dobrovoľné hasičské zbory z celého Slovenska. V tieni historickej techniky neostala ani moderná hasičská technika, ktorú návštevníkom Hasičskej nedele predstavili dobrovoľné obecné a profesionálne hasičské zbory z Turca.

  

Pre návštevníkov bol pripravený program, v ktorom si mali možnosť prezrieť prácu s historickou ako aj s modernou hasičskou technikou. Túto prácu im priblížili hasičské súťaže s modernou aj historickou technikou a ukážky záchranných hasičských zborov pri simulovaných nehodách. Deťom sa venovali dobrovoľní priekopskí hasiči, ktorí im pripravili rôzne súťaže, ako aj profesionálny hasiči, ktorí im prezentovali svoju techniku a dovolili im si ju vyskúšať. Nemenej zaujímavá bola pre deti zasnežená pláň.

Počas dňa mali návštevníci možnosť vidieť nasledujúce akcie a program (po kliknutí na odkaz sa dostanete ku galériam jednotlivých akcií):

Týmto by sme ako HZP chceli poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a zabezpečení Hasičskej nedele, hasičským zborom z celého Slovenska, ktoré si k nám našli cestu a v nemalej miere aj všetkým návštevníkom, ktorých prišlo neúrekom a dúfame, že vo všetkých celá akcia zanechala dobrý dojem a uvidíme sa na ďalšom ročníku. 


Tu si môžete pozrieť stránku s avízom o konaní Hasičskej nedele.
Tu si môžete pozrieť stránku s prihláškou na Hasičskú nedeľu.Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023