Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Výjazd - odhŕňanie snehu zo striech  
29. Január 2019 Tohto ročná snehová nádielka bola naozaj bohatá, čo sme si všetci mohli všimnúť hlavne na cestách, kde spôsobovala nemalé problémy motoristom. Počas januára sme mali aj my niekoľko výjazdov na odhŕňanie striech, či už zo zastávok MHD alebo striech škôl a iných zariadení.
<< Späť


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2018