Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Požiar skládky Martin-Kalnô  
26. Marec 2019 Vo večerných hodinách sme boli požiadaný o súčinnosť pri hasení skládky odpadu v Martine. Bohužiaľ v tej dobe sme mali výjazdu schopnú len jednu cisternu, ktorá sa počas cesty na zásah pokazila a nedošla. Neskôr sme boli požiadaný o dovezenie ďalších hadíc potrebných na hasenie. Na druhý deň sme boli hasiť skryté ohniská pod kopou odpadkov, ku ktorým sme sa museli prekopať, keďže cez veľkú vrstvu odpadkov sa tam nedostala voda.
<< Späť


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2018