Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Výročná členská schôdza DHZ Priekopa  
12. február 2016

V piatok 12.2.2016 sa v priestoroch reštaurácie SIM v Priekope uskutočnila Výročná členská schôdza DHZ Priekopa. Na schôdzi sa zúčastnili okrem našich členov aj zástupcovia zo zborov  Vrútky, Záturčie, Lipovec a Turčianske Kľačany. Za mesto bol prítomný Ing. Vladimír Havlík Delegát za OVDPO Michaela Pavolková a predseda OVDPO Paedr. Tomáš Zanovit a za Hazz riaditeľ okresného riaditeľstva plk. Ing. Peter Podhorský. Ďalej nás prišli podporiť aj priatelia z OZ Výhrevne Vrútky, Klubu športového potápania Hippocampus, Klubu železničných modelárov a Urbáru Priekopa. Na schôdzi bola prednesená obsiahla správa o činnosti za rok 2015, prebrali sa problematické témy a všetci sa oboznámili s plánom úloh na rok 2016.
Všetkým členom, priateľom z iných spolkov, ale aj sponzorom a zástupcom mesta ďakujeme za podporu v roku 2015.

<< Späť


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2018