Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Brigáda múzeum  
14. máj 2016

Tento deň bol pre náš zbor jeden z tých ťažších. Zabezpečovali sme tri akcie. Jedna partia bola na dni Horskej služby, druhá prezentovala náš zbor na Hurbyfeste, kde prezentovali našich mladých hasičov a tretia partia išla s našimi mladými hasičmi na súťaž. Keďže táto sobota bola chladná a upršaná, tak po príchode na súťaž sme zhodnotili, že nejdeme riskovať zdravie našich detí a radšej sme sa súťaže nezúčastnili. Na miesto toho sme si spravili brigádu v našom múzeu kde sme prerábali expozície. Samozrejme nám pomáhali aj naši mladý hasiči, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

<< Späť


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2018