Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Priekopský deň  
27. september 2014

Poslednú septembrovú sobotu 27.9.2014 sa opäť konalo v našej mestskej časti podujatie pod názvom  Priekopský deň. Tradíciu založil náš hasičský zbor a postupne každým rokom pribúda viac a viac zapojených ľudí, ktorí sú obyvateľmi tejto časti Martina.  Počas celého dňa ste sa mohli zapojiť do viacerých aktivít. Na školskom ihrisku a telocvični ste sa mohli zahrať spolu s pedagógmi zo Základnej školy s materskou školou Priehradná. O zábavu sa nám postarali viacerí účinkujúci - spevácky súbor Priekopčanka, pani Križanová a kapela 2 + 2. Ukážky svojich činností predviedli  členovia Mestskej polície Martin,  Kynologický záchranný zbor Martin a Hasičský zbor Priekopa. O dvanástej sa nám prihovoril náš primátor Mgr. art. Andrej Hrnčiar spolu s poslancami za mestskú časť Priekopa. Už tradične sa  snažíme dať tomuto podujatiu aj šľachetný rozmer a to za pomoci Národnej transfúznej služby z Martina – darovaním krvi.  Po toľkých aktivitách nám aj vyhladlo a o výborné špeciality z diviny sa nám postarali Priekopskí poľovníci, ktorí tu mali aj výstavku čo nám ponúka príroda z nášho okolia.  Príjemnú atmosféru dotvárali stánky s tradičnými remeslami a výrobkami, ktoré ste si mohli priamo zakúpiť. Detičky sa mohli povoziť na zvieratkách, ktoré pochádzajú z budovaného kultúrno spoločenského areálu SIM. O program sa postarali viaceré organizácie, za čo im chceme touto cestou poďakovať a už sa tešíme o rok opäť ako sa stretneme.

<< Späť


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2018