Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Fénix 2015 v Martine  
29. november 2014

Druhé kolo súťaže mladých hasičov Fénix 2015 sa konalo tentoraz u nás v Martine -  v priestoroch SIM. Konalo sa 29. novembra a tak veľká výzva bola vykúriť priestory a organizačne zabezpečiť hladký priebeh. Už od rána prebiehali prípravy stravy, priestorov, bufetu a všetkého tak, aby boli súťažiaci spokojní. Tento krát sme zapojili všetkých našich mladých hasičov. Mali sme 3 dievčenské a 4 chlapčenské družstvá. Súťažné disciplíny prebiehali na viacerých miestach naraz a tak sme pomerne rýchlo ukončili obe kolá, aj napriek zatiaľ najväčšieho počtu súťažiacich. Počas vyhodnotenia si mohli súťažiaci pozrieť priestory budovaného Hasičského múzea. 
Všetkým zúčastneným družstvám gratulujeme k výsledkom a ďakujeme všetkým, ktorý sa podieľali na príprave a hladkom priebehu súťaže.

<< Späť


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2018