Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Školenie členov a slávnostné odovzdávanie techniky  
6. november 2010

Ráno sme začali besedu o prvej pomoci, ošetrovanie zlomenín, popálenín a podanie prvej predlekárskej pomoci. Každý člen si vyskúšal spomínané ošetrenia za prítomnosti pána doktora. Náučná beseda sa niesla v duchu praktických skúseností a poznatkov.

Zhruba o 11.00 sme sa presunuli pred ZŠ Priehradná , kde sa preškolili členovia v používaní ponorných elektrických čerpadiel, kalových motorových čerpadiel , plávajúcich čerpadiel a motorových striekačiek PS 12.

O 14.00 hod, za účasti primátora mesta Martin Andreja Hrnčiara, prezidenta hasičského a záchranného zboru Alexandra Nejedlého, generálneho sekretára dobrovoľnej požiarnej ochrany Vendelína Horvátha, poslancov za mestskú časť Priekopa, zúčastnených priateľských zborov a občanov Priekopy, nám bolo odovzdané veľkokapacitné cisternové hasičské vozidlo T 815 CAS 32.
Vyše 1,5 roka večného prosenia, písania žiadostí, osobných stretnutí a pozvaní, sa konečne naplnilo v podobe – T 815 CAS 32 / 8.000 L /. Tatru nám bezplatným prevodom previedli z OR HaZZ v Martine, kde dostávali novú techniku a staršiu techniku dávali na obce.

Počas odovzdávania ju pán prezident HaZZ Alexander Nejedlý pokrstil.

Po krste sme previedli vzácnych hostí priestormi MHZ Martin, kde boli milo unesení výsledkami našej práce.

Po obhliadke MHZ Martin sme mali prichystané pohostenie pre občanov a vzácnych hostí. Podávali sme hasičskú kapustnicu, ktorú nám pripravili naše dievčatá na čele so šéfkuchárkou Vierkou Vaňkovou.

Zostáva nám už len poďakovať všetkým zúčastneným, že prišli podporiť náš zbor pri tejto milej udalosti a pevne veríme že sa budeme stretávať častejšie na podobných stretnutiach.

Fotogaléria

<< Späť


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2018