Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Cena mesta Martin  
11. november 2010

Dňa 11. 11. 2010 sa v divadelnej sále Národného domu v Martine konalo slávnostné odovzdávanie verejných uznaní osobnostiam mesta Martin. Náš veliteľ Ľubomír Vaňko ml. získal Cenu Primátora mesta Martin a bol ocenený aj celý Mestský hasičský zbor Cenou mesta Martin. Ocenenie sme získali za záslužnú činnosť pri záchrane ľudských životov a majetku obyvateľov mesta Martin pri augustových povodniach.

Fotogaléria

<< Späť


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2018