Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Figuríny pre uniformy  
9. november 2011

Od založenia zbierky uniforiem začiatkom roka 2010 sme ako Hasičský zbor Priekopa stále riešili problém s vystavením a umiestnením nových exponátov, ktoré nám chodili z celého sveta. Zo začiatku sme vlastnými silami pracne zhotovovali železné konštrukcie, na ktorých boli uniformy vystavované. Stále sme hľadali možnosti ako zabezpečiť vystavenie uniforiem na originálne figuríny, no nevedeli sme zabezpečiť z vlastných zdrojov nákup a zhotovenie dostatočného počtu figurín.
Po nájdení grantového programu „ Šanca pre váš región “ sme začali prípravy projektu na splnenie podmienok. Po schválení projektu sme oslovili niekoľko firiem, aby sme získali čo najvýhodnejšie podmienky na obstaranie figurín a zrealizovali sme nákup a dodávku figurín do objektu hasičského múzea. Následne začali práce našich dobrovoľníkov na výrobe drevených stojanov pre figuríny, ktoré trvali celý september a október. Na drevené časti sme využili drevo z regálov z vojenských skladov, kde teraz budujeme múzeum. Po dokončení výroby stojanov sme skompletizovali celú figurínu a následne umiestnili uniformy na nové stojany.
Slávnostnú premiéru budú mať v rámci celoslovenského stretnutia hasičov Hasičská nedeľa 2012, ktorá sa uskutoční už na novom mieste v areáli bývalých vojenských skladov SIM v Priekope.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Šanca pre váš región Nadácie Orange.

<< Späť


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2018