Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Hasičská nedeľa  

 Plagát hasičská nedeľa. PDF verzia plagátu ( velkosť ~ 1MB) alebo obrázok vo väčšom rozlíšení (velkosť ~ 200kB)  Úvodná strana informačného bulletinu vydávaného pri príležitosti hasičskej nedele. Plná PDF verzia bulletinu (velkosť ~ 3MB) alebo obrázok úvodnej strany vo väčšom rozlíšení (velkosť ~ 200kB)

 

Celorepublikový zraz dobrovoľných hasičov s výstavou historickej hasičskej techniky

Dňa 11.5.2008  v Múzeu slovenskej dediny „ Skanzen „ v Martine

Celodenné akcie
  • Výstava historickej a modernej hasičskej techniky
  • Výstava vecných a technických prostriedkov firiem z oblasti požiarnej ochrany
  • Ukážky hasenia historickou a modernou hasičskou technikou
  • Súťaž hasičských družstiev s modernou hasičskou technikou
  • Súťaž hasičských družstiev s historickou technikou
  • Hry a súťaže pre deti
  • Varenie hasičského guľáša a iné špeciality

Časový harmonogram

Sobota 10.5.2008

13.00 - 15.00 hod.  Príchod jednotlivých hasičských družstiev s historickou technikou
15.00 - 18.00 hod.  Registrácia
18.00 hod. Oficiálne privítanie a večera

Nedeľa 11.5.2008

08.00 hod. - Príchod a registrácia ostatných hasičských družstiev
09.00 hod. - Prejazd kolóny hasičských vozidiel a sprievodu
09.30 hod. - Slávnostný príhovor a zahájenie hasičského dňa
10.00 hod. - Začiatok súťaže hasičských družstiev
10.00 hod. - Začiatok súťaži a hier pre deti
10.30 hod. - Začiatok ukážok zásahovej činnosti záchranných zložiek
13.00 hod. - Začiatok súťaže s  historickými striekačkami
16.00 hod. - Vyhodnotenie súťaže a ukončenie hasičskej nedele


* časový harmonogram môže byť posunutý  v závislosti od počtu nahlásených hasičských družstiev Celorepublikový zraz dobrovoľných hasičov s výstavou historickej hasičskej techniky


Tento  rok sa uskutoční v Martine po prvý krát celorepublikové stretnutie hasičov Slovenska spolu s  výstavou historickej hasičskej techniky. Toto stretnutie hasičov má za účel spoznať a prezentovať ďalšie hasičské zbory, utužiť priateľstvo, vymeniť si skúsenosti a poznatky, podpísať vzájomné zmluvy o spolupráci pri živelných a iných pohromách.

Ďalšou ideou je priblížiť, ukázať a vysvetliť najširšej verejnosti hodnoty súdržnosti a pospolitosti predávanej z generácie na generáciu prostredníctvom najstaršej dobrovoľnej organizácie v našej zemi.

Výstavu doplní celá rada  doprovodných programov. Nosným prvkom je rozsiahla  výstava historickej hasičské techniky (ručné striekačky, motorové striekačky,  automobily). Chýbať nebude ani najnovšia hasičská a záchranárska technika.

Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa, prosím vyplňte prihlášku. Ďakujeme.

Termín doručenia prihlášok je 10. Apríl 2008. Po odoslaní prihlášky Vám budú zaslané Organizačné pokyny a doplňujúce údaje na vašu e - mailovú adresu prípadne poštovú adresu.

Podotýkame, že sú vítané všetky hasičské zbory a nemusia mať vlastnú techniku. Dôležitá je hlavne jednotná ústroj jednotlivých družstiev, ktorá hrá v kultúrnom a spoločenskom živote v Slovenskej republike významnú úlohu.

Usporiadateľom sú:
Hasičský zbor Priekopa -  www.priekopa.sk  - info@priekopa.sk
Slovenské národné múzeum v Martine - www.snm.sk

Mapa k miestu konania:

View Larger Map

Adresa pre poštový styk.  
Hasičský zbor Priekopa
II.kolónia 38
036 08 Martin
IČO: 42058236
DIČ: 2022370867
Číslo účtu:
2303585957 0200
Tel.: 0903263167
E-mail: info@priekopa.sk
Stránky: www.priekopa.sk
Technika je umiestnená:
V Múzeum historickej techniky Spolok Výhrevne Vrútky
Bývalé rušňové depoHasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023