Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Zriedkavosti  
Poranenie zasypaním, stačením

Príčiny:

pri zemetrasení, výbuchu bômb, nehodách v baniach, demolačných prácach, na stavbách pri práci so sypkými materiálmi

Príznaky:

 1. končatiny sú necitlivé, stŕpnuté, nemusí byť prítomný pulz
 2. poranená časť je opuchnutá, bledá
 3. môžu byť pľuzgiere
 4. príznaky ako pri zlomenine a šoku

Postup:

 1. uvoľniť postihnutého čo najrýchlejšie
 2. zdvihnúť končatinu ak nie je zlomená
 3. ošetriť pľuzgiere, rany, krvácanie
 4. protišokové opatrenia
 5. zaznamenať čas zasypania a vyprostenia

Poznámka:

pri zasypaní trvajúcom dlhšie ako 1 hodinu nevyprosťovať, ale privolať RZP a potrebnú technickú asistenciu. Do príchodu RZP upokojovať postihnutého a zaistiť mu pohodlie tak, ako okolnosti dovolia.

Poranenie výbuchom

Príčiny:

výbušniny, požiar horľavín, veľké strelné zbrane v bezprostrednej blízkosti

Príznaky:

 1. dusenie sa
 2. bolesti a krvácanie z ušných bubienkov, hluchota
 3. vykašliavanie spenenej krvi
 4. rezné a tržné rany, zlomeniny
 5.  bolesti brucha z vnútorných poranení tlakovou vlnou

Postup:

 1. zistiť stav vedomia, dýchania, pulzu a rozsah iných poranení
 2. uložiť do pohodlnej polohy (polosediacej)
 3. uvoľniť tesný odev okolo krku, hrudníka a pása
 4. zastaviť krvácanie, ošetriť rany, popáleniny
 5. privolať RZP, ohlásiť polícii
 6. kontrolovať vedomie, dýchanie, pulz
 7. protišokové opatrenia

Poznámka:

pri výbuchu môžu vzniknúť aj rany, amputácie, zlomeniny, popáleniny. Pri poskytovaní prvej pomoci postupujeme podľa prevládajúcich príznakovRybársky háčik

Príznaky:

háčik zapichnutý v koži je vidieť a cítiť a keďže človek nie je nemá ryba, niekedy aj počuť

Postup:

 1. ak nie je zapichnutý aj ozubec, odrezať od silonu, vytiahnuť háčik, ošetriť ako ranu (dezinfekcia, obväz)
 2. ak je zapichnutý aj ozubec - odrezať od silonu,
 3. - zatlačiť háčik cez kožu tak aby prešiel aj ozubec,
 4. - odstrihnúť háčik medzi kožou a ozubcom a vytiahnuť, - ošetriť ako ranu
 5. v každom prípade je vhodné preočkovanie proti tetanu do 24 h po úraze

Poznámka:

Pri zatláčaní háčika musí byť jeden koniec stále viditeľnýAko stiahnuť prsteň

Príčiny:

náhle vzniknutý opuch prsta pri popálení, alergii, úraze a prsteň sa začne zarezávať do kože

Príznaky:

 1. opuch a bolesť prsta
 2. nemožnosť stiahnuť prsteň

Postup:

 1. natrieť prst navlhčeným mydlom a sťahovať krúživým pohybom
 2. pevnejšou niťou silne a tesne vedľa seba nakladať otáčky od vonkajšej hrany prsteňa smerom k špičke prsta na 2 - 3 cm
 3. stiahnuť prsteň ponad niťou obalený prst a niť odstrániť
 4. pokračovať až k špičke prsta

Poznámka:

Pred uvedenými postupmi je vhodné chladiť prst v studenej vode a masírovať smerom k srdcu s rukou vo zvýšenej polohe.

Snehová a zváračská slepota

Príčiny:

pri vystavení nechránených očí ultrafialovému žiareniu - zváranie oblúkom bez ochranných pomôcok, jarná lyžovačka, letný pobyt pri vodných plochách.

Príznaky:

 1. po 1 - 6 h bez príznakov pocit cudzieho telesa v oku
 2. slzenie, pálenie
 3. pri vystavení svetlu kŕč očných svalov

Postup:

 1. oplachovať oči studenou vodou
 2. ochrana proti svetlu (tmavé slnečné okuliare, obväz oboch očí, zatemnenie miestnosti
 3. často je potrebné odborné ošetrenie

Poznámka:

dodržiavať bezpečnostné predpisy pri zváraní, používať slnečné okuliare

Prenikajúce poranenie oka

Príčiny:

poranenie oka pri športe, v priemysle a doma ostrými predmetmi

Príznaky:

 1. náhla bolesť
 2. porucha videnia
 3. pocit cudzieho telesa
 4. krvácanie z oka

Postup:

 1. nevyberať z oka
 2. chrániť postihnuté oko obalom z pokrčeného papiera, alebo papierovým kužeľom (na zabránenie vtlačenia predmetu hlbšie do oka pri obväze)
 3. obviazať obidve oči
 4. nenechať postihnutého bez fyzického kontaktu po vyradení zraku obväzom
 5. dopraviť na odborné ošetrenie

Poznámka:

obe oči sa obväzujú na zabráneniu súhlasným pohybom postihnutého oka súčasne so zdravým

 

Kŕče z teploty

Príčiny:

zvýšená citlivosť detského mozgu na teploty nad 38° C

Príznaky:

 1. vysoká teplota, začervenanie tváre, potenie
 2. škúlenie a prevracanie očí
 3. zášklby svalov na tvári a končatinách
 4. zadržiavanie dychu

Postup:

 1. zabezpečiť čerstvý vzduch a uvoľniť tesný odev
 2. opatrenia ako pri bezvedomí
 3. chladiť odkrytím, vyzlečením a omývaním vlažnou vodou
 4. upokojiť rodičov

Poznámka:

Výskyt najčastejšie u detí do 5 rokov pri teplotách na začiatku infekčných ochorení. Najprv poskytnúť prvú pomoc, privolať špecializovanú pomoc len ak kŕče neprestanú za 10 min po intenzívnom chladeníZáchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava,
MUDr. Viliam Dobiáš.


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023