Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Postup pri autonehode  

 a) bezpečnosť záchrancu a organizácia pomoci

» zastaviť 10-15 m pred miestom nehody
» zapnúť varovné osvetlenie vlastného automobilu
» v priestore nehody nefajčiť
» vytiahnuť kľúč zapaľovania v havarovanom vozidle, vypnúť prívod paliva u naftových motorov
» zaistiť proti pohybu a prevráteniu (ručná brzda, podloženie)
» umiestniť výstražný trojuholník a riadiť premávku, len ak je k dispozícii viac záchrancov;
nikdy nezapájať ľudí z havarovaného vozidla

b) poskytnutie prvej pomoci

» zistiť druh poranení a počet ranených
» vyprostiť ranených s ohrozením života (predtým pripraviť deku, fóliu na uloženie)
» poskytnúť neodkladnú prvú pomoc (umelé dýchanie a masáž srdca, zastavenie krvácania, uloženie do stabilizovanej polohy pri bezvedomí, prevencia šoku)
» prehľadať automobil a okolie (vymrštené osoby, ukryté malé deti)
» privolať záchrannú službu príp. políciu resp. hasičov
» ošetriť ostatné poranenia (zlomeniny, popáleniny, rany)

c) privolanie špecializovanej pomoci

» číslo telefónu a meno volajúceho
» miesto nehody resp. orientačné body
» druh nehody (pád, zrážka, požiar)
» počet zranených, približný vek a druh zranení
» iné zvláštne údaje
» čakať na spätný dotaz dispečera

Poznámka:

- nemôžete stihnúť všetko. Najdôležitejšia je vaša bezpečnosť, potom život ohrozujúce stavy, nakoniec všetko ostatné
- s postihnutými hýbať len pri ohrození ich života
- ak musíte pre ohrozenie života hýbať s vozidlom, označte polohu
- iniciatívne zapojte do pomocných prác okoloidúcich


Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava,
MUDr. Viliam Dobiáš.
Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023