Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Úrazy spôsobené zvieratami  
Pohryznutie

Príznaky:

 1. jedna alebo viac bodných rán v tvare odtlačkov zubov, alebo
 2. tržné rany spôsobené trhaním zubami,
 3. slabé až silné krvácanie.

Postup:

 1. pri povrchových ranách so slabým alebo žiadnym krvácaním niekoľko minút umývať vodou a mydlom,
 2. pri pochybnostiach vyhľadať lekárske ošetrenie,
 3. pri veľkých ranách s krvácaním zastaviť krvácanie tlakom v rane a tlakovým obväzom a zariadiť prevoz do nemocnice.

Poznámka:

zabráňte styku s neznámymi zvieratami (domácimi aj divými), ktoré sa správajú krotko. Pri pohryzení zistite majiteľa alebo upovedomte mestskú políciu a vyhľadajte lekárske ošetrenie, kde rozhodnú o očkovaní proti tetanu a besnote. Pohryzenie človekom môže tiež vyžadovať ošetrenie.

Kopnutie

Príznaky:

podľa miesta kopnutia, napr. bezvedomie, zlomeniny rebier a končatín, pohmoždenie svalov.

Poznámka:

prvá pomoc podľa prevažujúcich príznakov (pozrite príslušné nadpisy).Bodnutie

Príznaky:

podľa miesta vbodnutia rohov ako pri bodných ranách inými ostrými predmetmi

Poznámka:

prvá pomoc ako pri rezných a bodných ranách.

Uštipnutie hmyzom

Príznaky:

sú viac bolestivé ako nebezpečné s výnimkou ľudí alergických na pichnutia hmyzom:

 1. náhla ostrá bolesť,
 2. opuch s bodkou v strede,
 3. pri vpichu v ústach dýchacie ťažkosti

Postup:

 1. odstrániť žihadlo (nechtom, pinzetou, telefónnou kartou),
 2. priložiť ľad,
 3. pri vpichu v ústach cmúľať ľad, alebo vyplachovať studenou tekutinou.

Poznámka:

Pri zväčšovaní opuchu na druhý deň vyhľadajte lekára. Ak ste už mali neprimeranú reakciu v minulosti, poraďte sa s lekárom, ktorý vám dá pohotovostný liek pre prípadnú potrebu.

Uštipnutie hadom

Príznaky:

 1. jedna alebo dve bolestivé krvácajúce ranky,
 2. poruchy videnia,
 3. nevoľnosť, potenie, slinenie,
 4. opuch.

Postup:

 1. postihnutého uložiť a ukľudniť,
 2. ranu vymyť (najvhodnejšie je mydlo a voda),
 3. znehybniť končatinu,
 4. vyhľadať lekárske ošetrenie,
 5. len pri veľkej vzdialenosti (viac ako 2 h) od zdravotníckeho zariadenia, pri veľkom neznámom hadovi a rýchle sa zväčšujúcom opuchu skúsiť odsať z rany jed pomocou trubicovej pomôcky (striekačka bez piesta, časť pera)

Poznámka:

u nás je jedovatá jedine vretenica a jej uštipnutie je smrteľné veľmi zried- kavo. Iné jedovaté hady sa vyskytujú len u chovateľov. Odsatie do 3 minút odstráni len tretinu z jedu, ale 25 % uhryznutí je bez vstreknutia jedu do kože.

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava,
MUDr. Viliam Dobiáš.


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023