Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Úraz el. prúdom  

Príznaky:

  1. malé popáleniny, príškvary na vstupe a výstupe prúdu z tela
  2. môže byť bezvedomie
  3. zastavenie srdca.
Pri zapálení odevu viditeľné popáleniny, inak je vonkajšie poškodenie malé, vnútorné poškodenie orgánov výrazné a život ohrozujúce.
Bezpečnosť záchranára:
Situácie vonku: pri elektrickom vedení padnutom na zem treba vypnúť prúd pred poskytnutím prvej pomoci. Prerušenie prúdu alebo elektrického vodiča ponechajte špecializovanej službe. Zabráňte prístupu osôb do nebezpečnej zóny. Pri napätí nad 1 000 V je možné "preskočenie" prúdu až 18 metrov.
Situácie v uzavretom priestore: pri podozrení na kontakt s elektrickým prúdom vypnite vypínačom, poistkou, hlavným vypínačom (bytovým, domovým), alebo vytiahnite zástrčku ak je nepoškodená.
Postup:
  1. skontrolovať prítomnosť vedomia, dýchania a pulzu, ak nie sú prítomné postupovať ako pri
  2. bezvedomí a/alebo zastavení dýchania a srdca
  3. ošetriť popáleniny
  4. opatrenia proti šoku

Poznámka:

prvú pomoc poskytujte až máte istotu, že je prerušený kontakt postihnutého s elektrickým prúdom. Každý zásah elektrickým prúdom sprevádzaný šokom vyžaduje lekársku kontrolu.

Blesk je krátkotrvajúci silný výboj elektrického prúdu. Okrem príznakov ako pri úraze elektrickým prúdom môže zapáliť odev, alebo viesť k okamžitej smrti. Prvá pomoc je rovnaká.

Prevencia:

nestáť v búrke pod osamotenými vysokými predmetmi (stromy, stožiare) a na rozľahlej rovnej ploche (lúky, pasienky).

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava,
MUDr. Viliam Dobiáš.


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023