Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Poleptanie kože, slizníc očí  

Príčiny:

kontakt kože, slizníc s kyselinami alebo zásadami v koncentrovanej podobe

Príznaky:

kyseliny aj zásady sú žieraviny a spôsobujú rovnaké poškodenie aj príznaky:

  1. pálivá bolesť kože so zmenenou farbou
  2. pri poleptaní očí bolesť, nemožnosť otvoriť oko, kŕč očného svalstva
  3. po vypití bolesť a pálenie v ústach, pažeráku a žalúdku, zmeny farby perí a okolia úst
  4. nerovnako široké zrenice

Postup:

  1. pri práškových a tuhých (suchých) žieravinách najprv odstránenie na sucho
  2. tekuté žieraviny odstraňovať 20 min jemným prúdom čistej vody
  3. pri zasiahnutí odevu vyzliekať šaty zároveň s oplachovaním
  4. oči vyplachovať vodou 15 minút bez prerušenia smerom od vnútorného kútika k vonkajšiemu. Odstrániť kontaktné šošovky
  5. po vypití dávať malé dúšky čistej vody, nevyvolávať vracanie

Poznámka:

chráňte sa pred pofŕkaním. Suché látky najprv odstrániť mechanicky (voda ich aktivuje). Nepoužívať neutralizačné látky - neutralizácia je spojená s tvorbou tepla a možnosťou popálenín. Do nemocnice dopraviť obal alebo vzorky látky na identifikáciu.

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava,
MUDr. Viliam Dobiáš.


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023