Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Poranenie kostí  
Poranenie kostí - Zlomenina

Príčiny:

náhly pohyb, pád, úder, kopnutie

Príznaky:

 1. okamih zlomenia je cítiť, niekedy i počuť
 2. bolesť v mieste zlomeniny
 3. sťažený alebo nemožný pohyb
 4. deformácia: ohnutie, vytočenie, skrátenie končatiny. Pri pochybnosti porovnať s druhou končatinou resp. stranou tela
 5. postupný opuch

Postup:

 1. vytvoriť oporu na poranenej končatine podložením rúk pod a nad miestom zlomeniny
 2. znehybniť tak, aby bol znehybnený jeden kĺb pod aj nad zlomeninou
 3. zlomenú hornú končatinu dať do závesu z trojrohej šatky alebo znehybniť v rukáve odevu
 4. zlomenú dolnú končatinu znehybniť priložením zdravej dolnej končatiny a priviazaním
 5. pri veľkej deformácii využiť rôzne druhy obloženia na znehybnenie: vankúš, deku, noviny, tácku a pod.

Poznámka:

 • zlomenina kľúčnej kosti sa ošetruje ako zlomenina hornej končatiny.
 • Pri zavretej zlomenine je koža nad zlomeninou neporušená.
 • Pri otvorenej zlomenine pred znehybnením priložte sterilný obväz na ranu.
 • V prípade silného krvácania ranu tlačte príp. použite tlakový obväz.

 

Poranenie kostí - Vykľbenie

Príčiny:

náhly pohyb, pád, úder, kopnutie

Príznaky:

 1. náhla silná bolesť v kĺbe a okolí po prudkom, alebo nešikovnom pohybe
 2. nemožnosť hýbať s postihnutou časťou. Najčastejšie vykĺbenia: rameno, členok, prsty a čeľusť
 3. deformácia a opuch

Postup:

 1. uložiť postihnutého a postihnutú časť do najpohodlnejšej polohy
 2. spevniť, obložiť postihnutú časť
 3. ak je to možné znehybniť závesom z trojrohej šatky, obväzom
 4. nechať postihnutého, aby si sám podopieral vykĺbenú časť s pomocou záchrancu
 5. zariadiť prevoz do nemocnice

Poznámka:

pri pochybnostiach či ide o zlomeninu alebo vykĺbeninu postupovať ako pri zlomenine. Často sa vyskytujú v kombinácii.

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava,
MUDr. Viliam Dobiáš.
Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023