Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Mozgová príhoda  
Náhla mozgová príhoda

Príznaky:

 1. náhla slabosť alebo necitlivosť časti tváre, ramena, ruky, nohy, alebo jednej časti tela
 2. porucha reči, sťažené rozprávanie, alebo neschopnosť rozumieť hovorenému slovu
 3. skalenie zraku, strata videnia na jednom oku
 4. nerovnako široké zrenice
 5. nevysvetliteľné závrate, nestabilita, náhle pády
 6. náhle bolesti hlavy
 7. strata kontroly nad močením a stolicou.

Postup:

 1. skontrolovať dýchanie a pulz. Ak treba, poskytnite neodkladne kardiopulmonálnu resuscitáciu
 2. pri poruche vedomia uložiť na bok ochrnutou stranou nadol, uvoľniť nepostihnutú končatinu
 3. pri vedomí uložiť do pololežiacej polohy s podloženou hlavou
 4. vybrať zubnú protézu, zvyšky potravy
 5. nepodávať tekutiny (poruchy hltania)
 6. pri postihnutí očných svalov privrite viečko (bráňte vysychaniu rohovky)
 7. privolať RZP, kontrolovať stav vedomia, dýchania a pulzu.

Poznámka:

príznaky závisia od poškodenia príslušnej časti mozgu. Pred vznikom trvalých príznakov môžu predchádzať prchavé varovné príznaky, ktoré sú podobné. Mozgová príhoda je pravdepodobná u osôb s vysokým krvným tlakom, alebo nad 55 rokov veku. Pri pochybnostiach sa spojte s lekárom.


Epileptický záchvat(záchvat padúcnice)

Príčiny:

epilepsia môže byť vrodená; následok úrazu lebky; pri návykových stavoch a niektorých vnútorných chorobách

Príznaky:

 1. náhly začiatok s bezvedomím
 2. svalové zášklby až kŕče všetkých svalov
 3. sťažené a zrýchlené dýchanie
 4. mimovoľné pomočenie

Postup:

 1. zabrániť resp. zmierniť pád
 2. uvoľniť odev okolo krku a hrudníka
 3. po odoznení kŕčov uložiť do stabilizovanej polohy
 4. dozerať až do obnovenia vedomia

Poznámka:

RZP privolať len v nasledujúcich prípadoch:

 • - ak je záchvat na ulici bez prítomnosti blízkej osoby
 • - ak sa postihnutý nezotaví do 15 minút od odoznenia záchvatu
 • - pri opakovanom záchvate
 • - pri prvom záchvate v živote.

Počas záchvatu nedávať nič do úst, nevyťahovať jazyk, nebrániť v pohyboch, chrániť pred nárazmi na pevné predmety v okolí.

 

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava,
MUDr. Viliam Dobiáš.

Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023