Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Poranenia  
Rezné rany

Príčiny:

spôsobené nožom, nožnicami, ostrými nástrojmi, plechom, sklom. Silne krvácajú, majú ostré okraje.

Príznaky:

 1. krvácanie z ostrých okrajov
 2. styk s ostrým predmetom
 3. príznaky šoku

Postup:

 1. zastaviť krvácanie tlakom v rane (obväzom, čistou látkou, holou rukou). Pri veľkej rane tlačiť k sebe okraje rany.
 2. krvácajúcu končatinu zdvihnúť a držať nad úrovňou srdca
 3. priložiť tlakový obväz
 4. ak krvácanie neprestáva, priložiť ešte jeden obväz a dotiahnuť silnejšie
 5. kontrolovať obväz, prekrvenie koncovej časti končatiny, vedomie, dýchanie a pulz
 6. protišokové opatrenia
 7. pri väčšej rane odborné ošetrenie

Poznámka:

ranu si môže tlačiť sám postihnutý aby pomohol pri ošetrovaní. Konzultovať očkovanie proti tetanu.

Tržné rany

Príčiny:

spôsobené strojmi, pásmi, pazúrmi zvierat, ostnatým drôtom, nevýrazne krvácajú, sú často infikované

Príznaky:

 1. rana má nepravidelné okraje
 2. časté znečistenie rany
 3. príznaky šoku

Postup:

 1. umyť si ruky a okolie rany
 2. prikryť obväzom, čistou látkou
 3. pri veľkom krvácaní ošetriť ako krvácanie
 4. protišokové opatrenia
 5. vyhľadať odborné ošetrenie

Poznámka:

konzultovať očkovanie proti tetanu.

Bodné rany

 Príčiny:

spôsobené prepichnutím kože ostrým predmetom (kliniec, ihla, vidly, rohy, nôž)

Príznaky:

 1. viac vnútorné ako vonkajšie krvácanie
 2. možnosť infekcie
 3. začínajúce príznaky šoku

Postup:

 1. hľadať v rane cudzie telesá, nevyťahovať
 2. obložiť cudzie teleso obväzmi a ranu prikryť
 3. protišokové opatrenia
 4. dopraviť postihnutého na odborné vyšetrenie, alebo privolať RZP
 5. kontrolovať vedomie, dýchanie, pulz

Poznámka:

nedávať jesť a piť. Konzultovať očkovanie proti tetanu. Ak krváca rana okolo cudzieho telesa, tlačte okraje rany smerom k cudziemu telesu.


Strelné rany

Príčiny:

spôsobené projektilmi, môže byť menšia rana pri vstupe (vstrel) a väčšia pri výstupe (výstrel) z tela, krvácanie môže byť vonkajšie aj vnútorné. Nebezpečie poranenia vnútorných orgánov je vysoké.

Príznaky:

 1. krvácanie pri vstrele a výstrele
 2. bolesť
 3. príznaky šoku

Postup:

 1. zastaviť veľké vonkajšie krvácanie
 2. uložiť do pohodlnej polohy na podložku tak, aby sa nemuselo hýbať s postihnutým
 3. krvácajúcu končatinu zdvihnúť a držať nad úrovňou srdca
 4. uvoľniť odev okolo krku, hrudníka a pása
 5. protišokové opatrenia
 6. kontrolovať obväz, vedomie, dýchanie a pulz
 7. privolať RZP, upovedomiť políciu

Poznámka:

nedávať nič jesť a piť
 
Cudzie teleso v rane

Príznaky:

malé cudzie telesá z povrchu rany odstráňte tampónom alebo opláchnutím vodou. Veľké telesá nikdy neodstraňujte, pretože upchávajú ranu a bránia krvácaniu

Postup:

 1. a) poranenú časť tela zdvihnúť a okraje rany okolo cudzieho telesa tlačiť k sebe (poranený môže pomáhať)
 2. cudzie teleso obložiť gázou do jeho výšky
 3. obviazať - ak teleso veľmi vyčnieva, obväz veďte okolo tak, aby ste s ním nehýbali
 4. veľké telesá možno spevniť dvomi priečne uloženými neroztočenými obväzmi po stranách
 5. zariadiť prevoz do nemocnice

Poznámka:

pri pevných telesách v rane (napr. kôl) podopierajte poraneného a presne popíšte situáciu pri privolávaní RZP a technickej pomoci. Oparačné strediská zdravotníctva, polície a požiarnikov sú navzájom prepojené.Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava,
MUDr. Viliam Dobiáš.
Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023