Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Otravy  
Otrava oxidom uhoľnatým (CO)

 Popis:

plyn bez farby a zápachu, vzniká nedokonalým spaľovaním palív a vo výfukových plynoch motorov. Nebezpečný je najmä v uzavretých priestoroch

Príznaky:

ako pri chrípke

 1. bolesti hlavy, zvonenie v ušiach,
 2. svalová slabosť,
 3. nevoľnosť, vracanie,
 4. bledá, normálna až červená farba tváre a slizníc,
 5. dusenie sa, nepravidelné dýchanie, nepokoj

Postup:

 1. otvoriť dvere a okná a vetrať,
 2. vyniesť postihnutého do bezpečia,
 3. zistiť stav vedomia, dýchania a pulzu a poskytnúť prvú pomoc,
 4. privolať špecializovanú pomoc (požiarnici a RZP),
 5. kontrolovať vedomie, dýchanie, pulz

Poznámka:

nevyprosťovať, ak nemáte asistenciu druhej osoby a istenie lanom. Aj iné plyny môžu byť nebezpečné: oxid uhličitý /CO2/ v baniach, pivniciach a studniach, propán-bután v podnikoch a domácnostiach. Prvá pomoc je rovnaká bez ohľadu na druh plynu.

Otrava hubami

 Príčiny:

zjedenie jedovatých hríbov, alebo jedlých húb, ktoré neboli správne skladované, alebo boli nedostatočne tepelne upravené (menej ako 15 minút varenia, smaženia)

Príznaky:

 1. bolesti brucha, nevoľnosť,
 2. pocit na vracanie a vracanie,
 3. hnačky,
 4. kŕče,
 5. malátnosť, potenie

Postup:

 1. vyvolať vracanie (ak nie je prvým príznakom),
 2. zaistiť zvyšky jedla, alebo zvratky na analýzu,
 3. zariadiť prevoz do nemocnice.       Najnebezpečnejšia je otrava s príznakmi po 12 a viac hodinách po požití húb.

Poznámka:

treba odlišovať jedovaté huby (otrava môže viesť k úmrtiu) od otravy spôsobenej nesprávnou úpravou a skladovaním húb (nebezpečné len u malých detí; starých a chorých).
Otrava z postrekových látok

 Príčiny:

postrekové látky sa vstrebávajú kožou, sliznicou, vdýchnutím, prehltnutím

Príznaky:

 1. bolesti hlavy, neostré videnie,
 2. dráždivý kašeľ,
 3. bolesti brucha, hnačka

Postup:

 1. kožu omyť mydlom a vlažnou vodou, oči vyplachovať čistou vodou,
 2. po vypití vyvolať vracanie prstom, alebo vypitím pohára teplej vody s 2 lyžičkami kuchynskej soli,
 3. zariadiť prevoz do nemocnice s originálnym obalom od chemikálie.

Poznámka:

najdôležitejšia je prevencia a ochranné prostriedky pri postreku. Ochrana je lacnejšia ako pobyt v nemocnici a prípadné trvalé poškodenie zdravia.

Neprelievajte chemikálie do fliaš od potravín!

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava,
MUDr. Viliam Dobiáš.

   


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023