Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Život v ohrození  
Zastavenie dýchania a srdca (1. život ohrozujúca príhoda)

Príznaky:

 1. bezvedomie bez odpovede na oslovenie a zatrasenie
 2. neprítomnosť dýchania
 3. neprítomnosť pulzu na krčnej tepne

 Postup:

 1. uložiť na tvrdú a rovnú podložku
 2. skontrolovať ústnu dutinu
 3. zakloniť hlavu
 4. upchať nos
 5. 2 umelé vdychy
 6. 15 stlačení hrudníka o 5 cm
 7. pokračovať v oživovaní v pomere 2 vdychy a 15 stlačení hrudníka (2:15)
  uvedený postup platí u postihnutých nad 8 rokov veku

Poznámka:

Hrudník stláčať 100 krát za minútu. Zisťovanie dýchania, hmatanie pulzu a záklon hlavy vopred nacvičiť v rodine.
Veľké vonkajšie krvácanie (2. život ohrozujúca príhoda)

Príznaky:

 1. krv tečie, strieka, alebo prerušovane vyteká z rany
 2. príznaky šoku

Postup:

 1. okamžitý tlak rukou priamo na ranu, alebo cez vrstvu obväzu - čistej tkaniny, potom priložiť tlakový obväz
 2. znehybniť nad úrovňou srdca
 3. protišokové opatrenia
 4. kontrolovať vedomie, dýchanie a pulz
 5. privolať pomoc

Poznámka:

Tlakové body sú núdzové opatrenie. Škrtidlo len pri amputácii končatiny.
Bezvedomie (3. život ohrozujúca príhoda)

Príznaky:

bez reakcie na hlasné oslovenie, alebo na bolestivý podnet

Postup:

 1. zistiť prítomnosť dýchania a pulzu
 2. pri zachovanom dýchaní uložiť do stabilizovanej polohy na boku
 3. privolať odbornú pomoc
 4. sledovať prítomnosť dýchania a pulzu

 Poznámka:

Do stabilizovanej polohy neukladať pri početných poraneniach.
Šok (4. život ohrozujúca príhoda)

Príčiny:

akýkoľvek úraz vedie skôr alebo neskôr k príznakom šoku

Príznaky:

 1. nekľud, alebo spavosť
 2. neostré videnie
 3. smäd
 4. nevoľnosť
 5. studená, bledá a spotená koža
 6. rýchly a slabo hmatný pulz
 7. zrýchlené dýchanie

Postup:

 1. pohodlne uložiť, zaistiť telesný a duševný pokoj (aktívne upokojovať)
 2. ošetriť poranenia
 3. brániť podchladeniu prikrytím zdola i zhora
 4. zdvihnúť dolné končatiny o 30 cm, (autotransfúzna = protišoková poloha)
 5. privolať odbornú pomoc
 6. kontrolovať vedomie, dýchanie a pulz

Poznámka:

Pri každom väčšom poranení treba očakávať vznik šoku. Nečakať s prvou pomocou na príznaky šoku. Nepodávať tekutiny. Do protišokovej polohy nedávať pri: poranení hlavy a hrudníka, srdcových a dýchacích ťažkostiach, bezvedomí.
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava, MUDr. Viliam Dobiáš.


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023