Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Záchranná reťaz  

Špecifičnosť prvej pomoci spočíva v tzv. záchrannej reťazi, ktorá je zložená z:

  • poskytnutia prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch na mieste nehody, úrazu, ochorenia (bezvedomie, zastavenie dýchania a srdca, vonkajšie krvácanie, šok)
  • privolania špecializovanej pomoci (RZP, RLP, LZS a i.)
  • poskytnutia prvej pomoci pri ostatných poraneniach a stavoch na mieste nehody, ochorenia
  • poskytnutia pomoci počas prevozu do nemocnice a
  • definitívneho ošetrenia v nemocničnom zariadení.

Každá reťaz je tak silná, ako jej najslabší článok a preto všetky ohnivká záchrannej reťaze závisia od pevnosti prvého článku, ktorým je pomoc na mieste nehody v najdôležitejších prvých 15 minútach. Ani pri najlepšej organizácii akýchkoľvek záchranných systémov nedosiahneme stav, aby vždy a všade boli do 15 minút na mieste profesionálni zdravotníci.

Prvá pomoc na mieste nehody a náhleho ochorenia je aj v najvyspelejších krajinách v rukách laikov.

Od úrovne ich vedomostí závisí kvalita prvej pomoci a ani najdokonalejšie vybavenie vozidiel RZP a najlepší odborníci v nemocniciach nezabránia následkom, ktoré spôsobí neposkytnutie prvej pomoci včas prvým svedkom úrazu, alebo ochorenia.

 

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava, MUDr. Viliam Dobiáš.


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023