Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Základné požiadavky pri poskytovaní prvej pomoci  
 • Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe.
 • Nenahradzuje zdravotnícke a lekárske ošetrenie, ale je predpokladom jeho úspešnosti.
 • Pri množstve úrazov a ochorení stačí ošetrenie laikom, ktorý ovláda základy prvej pomoci.
 • Prvú pomoc treba poskytnúť ešte pred príchodom záchrannej služby, alebo lekára.
 • Je to súbor jednoduchých úkonov, ale keďže pomôcky nie sú zväčša k dispozícii, treba improvizovať.

Prvá pomoc vedie k:

 1. záchrane života,
 2. zabráneniu vzniku komplikácií
 3. urýchleniu zotavenia

Záchranca musí:

 1. zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného života
 2. zistiť príznaky úrazu, ochorenia
 3. poskytnúť prvú pomoc
 4. privolať špecializovanú pomoc a odovzdať postihnutého pracovníkom zdravotníckeho záchranného systému.

Pri výskyte viac poranení u jedného postihnutého, alebo pri viac zranených osobách treba najprv pátrať po príhodách ohrozujúcich život a až po poskytnutí pomoci hľadať ďalšie poranenia.

Je vhodné si po 3 - 5 rokoch osviežiť vedomosti z poskytovania prvej pomoci v doplnkovom kurze.

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava,  MUDr. Viliam Dobiáš.


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023