Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Úvodom k prvej pomoci  
Každý človek je v núdzi odkázaný na pomoc iných ľudí.
Ak niekto očakáva poskytnutie pomoci, mal by si byť vedomý 
vlastnej mravnej povinnosti pomáhať druhým a mal by byť schopný pomoc poskytnúť.

Pamätajte si, že zásady prvej pomoci sú tak jednoduché, že ľudia si dnes škodia nie tým,
že poskytnú prvú pomoc nevhodne, ale neposkytnú vôbec.
Prvá pomoc na mieste nehody a ochorenia je základom pre liečbu v nemocnici.
Bez základu sa stavať nedá a akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna.


Prvá pomoc je jednoduchá vtedy, keď chcem pomôcť.
Nie je to teda otázka veľkých vedomostí, ale dobrej vôle.


Ak chcete získať aj praktické vedomosti napr. nácvik oživovania, obväzovania,
vyprosťovania, znehybnenie zlomenín a pod., ktoré sú nevyhnutným doplnkom teórie,
žiadajte školenie od svojho zamestnávateľa.
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava, MUDr. Viliam Dobiáš.

 Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023