Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

HASIČSKÉ DNI 2013 (pôvodne Hasičská nedeľa)  

Celorepublikový zraz hasičov Slovenska v Martine
21. - 22. jún 2013
SIM Martin - Priekopa 

 


Hasičská nedeľa mení termín aj názov

Na základe viacerých podnetov verejnosti, primátorov a starostov obcí sa organizačný výbor Hasičskej nedele rozhodol zmeniť dátum a deň konania tohto obľúbeného podujatia. A s tým prichádza aj zmena názvu podujatia na Hasičské dni.

Volali nám viacerí primátori a starostovia z obcí, aby sme zmenili dátum, nakoľko druhá májová nedeľa je v povedomí ako oslava Dňa matiek a často túto kultúrnu časť na obciach zabezpečujú dobrovoľné hasičské zbory a nemohli sa tak zúčastniť nášho podujatia. Rovnako sme mali podnety aj na zmenu dňa z nedele na sobotu, keďže podujatie už nabralo celoslovenský charakter a jednotliví účastníci cestovali veľké vzdialenosti so svojou technikou a domov sa dostávali v neskorých nočných hodinách. Podstatným faktorom bolo aj vrtkavé takmer ešte aprílové chladné počasie, kde nám za posledných päť ročníkov iba raz nepršalo.

Tento rok sa uskutoční teda už šieste celorepublikové stretnutie hasičov Slovenska spolu s výstavou historickej a modernej hasičskej techniky. Konať sa bude opäť v SIMe v Martine - Priekope (viď mapa na konci stránky). Hasiči budú môcť prísť do areálu už v piatok, zaparkovať a vystaviť svoju techniku.

Vlak zdarma zo stanice Vrútky do areálu SIM bude premávať od 10:00 každú polhodinu.

Nosným prvkom programu je prezentácia Hasičského múzea, ale aj exponátov hasičských zborov a zberateľov z celého Slovenska. Popri výstave historickej techniky bude prezentovaná aj moderná hasičská a záchranárska technika spojená s ukážkami ich zásahovej činnosti.

Podotýkame, že sú vítané všetky hasičské zbory (prezentácia vlastnej techniky nie je nutná, ale vítaná) a všetci návštevníci - sympatizanti hasičstva. Pre všetkých bude pripravený bohatý program, ktorého harmonogram nájdete nižšie.

Prosíme hasičské zbory, ktoré majú záujem zúčastniť sa, aby vyplnili prihlášku. Ďakujeme. Upozorňujeme, že zľavnené vstupné pre hasičov bez uniformy je možné si zabezpečiť len v predpredaji na základe vyplnenej prihlášky.

Ak plánujete prísť na viac dní a potrebujete si zabezpečiť ubytovanie, určite Vám pomôžu tieto odkazy na stránky s ubytovaním:

Propozície a cenník pre stánkarov


Vstupné na Hasičské dni

základné (dospelí) € 5
zľavnené (deti 6 - 12 rokov, ZŤP) € 2
deti do 6 rokov zdarma
rodinné (2 dospelí + deti) € 12
predplatné pre hasičov DHZ bez uniformy € 2
hasiči v uniforme príp. pracovnej rovnošate UBO PS II zdarma

Celý výťažok zo vstupného bude použitý na vybudovanie hasičského múzea a rekonštrukciu hasičskej techniky. Zúčastnené zložky (hasiči, polícia, vojsko, záchranári, zdravotníci) vystupujú bez nároku na honorár na podporu budovania Hasičského múzea a tejto jedinečnej akcie.

 
Program Hasičkých dní

PIATOK | 21. jún

16:00 - Zraz hasičských vozidiel pri autobusovej stanici Vrútky
17:00 - Výjazd kolóny vozidiel smer Priekopa, Martin, Priekopa - SIM
(trasa)
19:00 - Predpokladaný príjazd kolóny do SIMu
21:00 - Uzavretie areálu

SOBOTA | 22. jún

06:00 - Príchod hasičov s technikou a registrácia hasičských družstiev do súťaží
09:00 - Otvorenie areálu
10:00 - Začiatok Hasičských dní 2013
- Hasičská súťaž s modernou technikou
- Hasičská súťaž s historickou technikou
- Hasičské múzeum
- Otvorenie novej expozície múzea: Ťažká a špeciálna technika
- Otvorenie novej expozície múzea: Malé stroje a príslušenstvo
- Krst novo zreštaurovanej techniky
- Ukážky činnosti hasičov, hasenie, záchrana osôb, protichemická jednotka
- Výstava techniky hasičov, záchranárov, zdravotníkov, armády a polície
- Ukážky Slovenského červeného kríža
- Výstava parných lokomotív a železničných modelov
- Ukážky Klubu vojenskej histórie, šerm, streľba z dela
- Hry pre deti a rodinné zápolenia
- Súťaž pre dospelých FIREMAN
- Hasičská škola
- Snehová pláň
- Ukážky činnosti psovodov záchranárov
- Hasenie parnou, ručnou a motorovou historickou technikou
- Ukážky zásahu polície
- Jedinečný ľudový jarmok
- Nová zoo farma
- Ukážky činnosti Horskej služby
- Detské atrakcie
- Výstava drobnochovateľov
17:00 - Ukončenie Hasičských dní 2013

Koncerty a vystúpenia kapiel a interprétov

17:00 - RollsVolts
18:00 - Homosapiens
19:30 - Chiki liki tu-a
21:00 - Rytmus
22:00 - Videodiskotéka

Ďalšie informácie

Usporiadateľom je:
Hasičský zbor Priekopa -  www.priekopa.sk  - info@priekopa.sk

Usporadúvané pod záštitou:
Mesto Martin - www.martin.sk
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - www.dposr.sk

Mapa miesta konania Hasičských dní:

Zobraziť SIM na väčšej mape

Adresa pre poštový styk.  
Hasičský zbor Priekopa
II.kolónia 38
036 08 Martin
IČO: 42058236
DIČ: 2022370867
Číslo účtu:
2303585957 0200
Tel.: 0903263167
E-mail: info@priekopa.sk
Stránky: www.priekopa.sk
Technika je umiestnená:
V priestoroch budovaného Hasičského múzeaHasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023