Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Zbierka uniforiem  

V súčasnej dobe vlastníme 70 uniforiem. Sú to slávnostné uniformy, zásahové a pracovné obleky z 34 krajín sveta.

Medzi najvzdialenejšie uniformy patria 3 exponáty:
Uniforma z Indonézie, ktorú nám zabezpečil zastupiťeľký úrad SR v Jakarte od miestneho hasičského zboru.
Ďalšou najvzdialenejšou smerom na juh je uniforma z Juhoafrickej republiky, z mesta Tshwane - u nás známe ako Pretoria.
Na západ od Slovenska je najvzdialenejšou získanou uniformou, uniforma z Palm Beach na Floride.

Najrýchlejšie získanou uniformou bola uniforma z Maďarska, kde od prvého odoslaného e-mailu na neznámu a nezaiteresovanú osobu, až po fyzické doručenie do Martina uplynulo cca. 52 hodín.
Zaujímavý je aj spôsom získania jednej zo štyroch uniforiem z Izraela, ktorú nám osobne venoval po návšteve Hasičskej nedele 2009 Joav Gadasi z Tel Avivu, ktorý si ju spontánne vyzliekol a venoval nám ju priamo pred hotelom, kde bol počas návštevy ubytovaný.

Počas získavania uniforiem z rôznych štátov nás oslovili hasičské múzeá z Madridu (Španielsko), Norrkopimgu (Švédsko), Tuly (Rusko) a z Berlína (Nemecko) na bližšiu vzájomnú spoluprácu, pretože ich veľmi zaujala naša zbierka.

Našim cieľom je zadovážiť uniformy z 35 krajín sveta. V súčasnej dobe sa sústreďujeme na získanie uniforiem z chýbajúcich európskych krajín ako je Taliansko, Švajčiarsko, Nórsko, Veľká Británia, Portugalsko a Ukrajina.
Z mimoeurópských krajín máme rozpracované kontakty v Kanade, Thajsku, Číne a Austrálii. Čas ukáže z ktorých krajín sa podarí úspešne doručiť uniformy na Slovensko.Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023