Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Hasičská nedeľa 2009  

Plagat HN2009  
 Plagát Hasičská nedeľa. Úvodná strana informačného bulletinu vydávaného pri príležitosti Hasičskej nedele. (Bulletin na stiahnutie

 

Celorepublikový zraz dobrovoľných hasičov s výstavou historickej hasičskej techniky
10.5.2009  v Múzeu slovenskej dediny (Skanzen) v Martine

Časový harmonogram

Sobota 9.5.2009

13:00 - Zraz historických a moderných hasičských vozidiel pri autobusovej stanici Vrútky
14:00 - Výjazd kolóny vozidiel smer Priekopa, Martin, Múzeum slovenskej dediny (trasa)

Nedeľa 10.5.2009

08:00 - Príchod a registrácia hasičských družstiev
09:00 - Začiatok súťaže hasičských družstiev s modernou technikou (propozície k súťaži)
10:30 - Sprievod hasičských zborov historickým centrom Múzea slovenskej dediny
11:00 - Slávnostný príhovor
13:00 - Začiatok súťaže hasičských družstiev s historickou technikou (propozície k súťaži)
16:00 - Vyhodnotenie súťaží a ukončenie hasičskej nedele

Sprievodné akcie
  • Celodenné ukážky činnosti Hasičskej a záchrannej služby
  • Výstava historickej a modernej techniky
  • Súťaže a hry pre deti s hasičskou tématikou
  • Ukážky ľudových remesiel a tradičný jarmok
  • Prezentácia firiem z oblasti požiarnej ochrany
  • Občerstvenie hasičským gulášom a grilovanými špecialitami
  • Možnosť prehliadky expozície skanzenu

* časový harmonogram môže byť posunutý  v závislosti od počtu nahlásených hasičských družstievTento  rok sa uskutoční v Martine po druhý krát celorepublikové stretnutie hasičov Slovenska spolu s  výstavou historickej hasičskej techniky. Toto stretnutie hasičov má za účel spoznať a prezentovať ďalšie hasičské zbory, utužiť priateľstvo, vymeniť si skúsenosti a poznatky, podpísať vzájomné zmluvy o spolupráci pri živelných a iných pohromách.

Ďalšou ideou je priblížiť, ukázať a vysvetliť najširšej verejnosti hodnoty súdržnosti a pospolitosti predávanej z generácie na generáciu prostredníctvom najstaršej dobrovoľnej organizácie v našej krajine.

Výstavu doplní celá rada doprovodných programov. Nosným prvkom je rozsiahla  výstava historickej hasičskej techniky (ručné striekačky, motorové striekačky, automobily). Chýbať nebude ani najnovšia hasičská a záchranárska technika.

Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa, prosím vyplňte prihlášku. Ďakujeme.

Po odoslaní prihlášky Vám budú zaslané Organizačné pokyny a doplňujúce údaje na vašu emailovú adresu prípadne poštovú adresu.

Podotýkame, že sú vítané všetky hasičské zbory a nemusia mať vlastnú techniku. Dôležitá je hlavne jednotná ústroj jednotlivých družstiev, ktorá hrá v kultúrnom a spoločenskom živote v Slovenskej republike významnú úlohu.

Usporiadateľom sú:
Hasičský zbor Priekopa -  www.priekopa.sk  - info@priekopa.sk
Slovenské národné múzeum v Martine - www.snm.sk

Mapa k miestu konania:

View Larger Map

Adresa pre poštový styk.  
Hasičský zbor Priekopa
II.kolónia 38
036 08 Martin
IČO: 42058236
DIČ: 2022370867
Číslo účtu:
2303585957 0200
Tel.: 0903263167
E-mail: info@priekopa.sk
Stránky: www.priekopa.sk
Technika je umiestnená:
V Múzeum historickej techniky Spolok Výhrevne Vrútky
Bývalé rušňové depoHasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023