Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Ciele HZP  
 • Napomáhať pri ochrane a rozvoji kultúrnych a historických hodnôt v oblasti hasičstva – záchrana, renovácia a prezentácia historicky cenných hasičských zariadení, zhromažďovanie technickej dokumentácie, dobových materiálov súvisiacich s hasičskou tematikou, ich renovácia a zberateľská činnosť.
 • Spolupracovať so Spolkom Výhrevne Vrútky pri  zachovávaní a správe historických pamiatok, pomáhať pri organizovaní príležitostných historických osláv a prezentácií historickej techniky.
 • Spolupracovať s ďalšími subjektmi v oblasti požiarnej ochrany  ( vzdelávacie zariadenia, výskumné ústavy, občianske združenia s obdobným zameraním, Dobrovoľné hasičské zbory, Hasičský a záchranný zbor,  Stredná škola požiarnej ochrany a pod.) a histórie železničnej dopravy.
 • Vybudovať  Múzeum v oblasti hasičstva na Slovensku, spravovať ho a svojou činnosťou neustále zveľaďovať a dopĺňať ho o historicky cenný materiál zbierkotvornou činnosťou.
 • Organizovať osvetové a vzdelávacie podujatia ( besedy, prednášky) pre záujemcov o históriu a problematiku hasičstva na Slovensku. Usporiadanie tematických výstav z vlastných zbierok i zapožičaných exponátov.
 • Vykonávať preventívne činnosti v oblasti požiarnej ochrany.
 • Vykonávať technické zásahy v oblasti ochrany životov, majetku a životného prostredia.
 • Podpora,  vykonávanie  hasičského športu a organizovanie súťaží v hasičskom športe.
 • Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí.
 • Publikačná činnosť súvisiaca s vyššie uvedenými aktivitami.
 • Predaj propagačného materiálu a upomienkových predmetov.


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023