Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Hasičské dni 2013 - prihláška  

V dňoch 21. a 22. júna 2013 sa uskutoční 6. ročník celoslovenského zrazu hasičov v Martine. Je nasledovníkom minuloročnej Hasičskej nedele.

21. júna (piatok) podvečer sa uskutoční slávnostný sprievod mestom Martin, do ktorého sa môžete zapojiť aj Vy so svojou technikou. Sprievod bude ukončený zoradením techniky v SIMe, kde sa bude v sobotu celá akcia odohrávať.

22. júna (sobota) slávnostne otvoríme 6. ročník Hasičskej nedele. Počas celého dňa bude prebiehať program pre širokú verejnosť. V prípade, ak máte hasičskú techniku, príďte ju prezentovať, a ak máte aj historickú techniku a je funkčná, môžete sa zapojiť do súťaže.

Prihlášku môžete vyplniť on-line alebo stiahnuť xls súbor (prihlaska.xls) vyplniť a poslať emailom na info@priekopa.sk alebo pdf súbor (prihlaska.pdf) vytlačiť, vyplniť a poslať poštou.
Hasičské dni 2013 - prihláška
Časť A - informácie o účastníkovi
Názov Hasičského zboru:
Okres:
Kontaktná osoba:
Adresa:
Mobilný telefón:
Iný telefón:
Email:
Máme záujem zúčastniť sa na Hasičských dňoch spôsobom:
vystavovateľ s historickou technikou
vystavovateľ s modernou technikou
účastník bez techniky
Zúčastnime sa na Hasičských dňoch v dňoch:
v piatok aj v sobotu
len v sobotu
Predpokladaný počet zúčastnených
V piatok:
V sobotu:
V predpredaji si objednávame vstupenky za zvýhodnénú cenu € 2
Počet objednávaných vstupeniek:
Časť B - vyplnia len vystavovatelia techniky
Opíšte typ techniky - historickej i modernej, ktorú budete vystavovať
Historická alebo moderná technika č.1
Typ techniky:
Rok výroby:
Výrobca:
Historická alebo moderná technika č.2
Typ techniky:
Rok výroby:
Výrobca:
Historická alebo moderná technika č.3
Typ techniky:
Rok výroby:
Výrobca:
DOPRAVA vystavovanej techniky - údaje nutné k zabezpečeniu parkovacích miest pre doprovodné vozidlá
Aké vozidlo privezie techniku:
Parkovanie od - do (dátum):
Ostatné doprovodné vozidlá:
Parkovanie od - do (dátum):
Poznámky:


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2018