Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Hasičská nedeľa 2012 - Súťaž o najkrajší hasičský výkres  

Súťaž pre deti ZŠ 1. - 4. ročník

 Víťazi v súťaži po jednotlivých ročníkoch:

1. ročník Jakub Stolárik ZŠ s MŠ - Priehradná
2. ročník Igor Macák ZŠ s MŠ - J.V.Dolinského
3. ročník Adam Ľubomírsky SZŠ pre žiakov s VPU
4. ročník Veronika Murgašová ZŠ P. Mudroňa
 

špeciálna cena SZŠ pre žiakov s VPU 2. ročník

Víťazov budeme kontaktovať a ceny im odovzdáme. Hralo sa o:

  • vecné ceny
  • 1 deň výcviku s hasičmi priamo v teréne
  • Jazdu hasičskými vozidlami


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2018