Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Povodne august 2010  

V dňoch 15.-17.8.2010 zasiahli región Turca povodne zo silných dlhotrvajúcich dažďov (miestami privalových). Zasiahnuté bolo aj mesto Martin a hlavne jeho mestské časti Košúty, Priekopa, Tomčany a mestská štvrť pod Maticou.

Priekopskí dobrovoľní hasiči ako členovia Mestského hasičského zboru a DHZ Priekopa sa spolupodieľali na záchranárskych akciách pri tejto živelnej pohrome a odstraňovaní škôd po povodniach na území mesta Martin. Niektoré z našich činností:

  • Monitoring rieky Jordán v časti Košúty, Priekopa
  • Hliadky s drevenými kolmi na mostoch, ktorými sa čiastočne zabezpečovala priepustnosť vodných tokov pod mostami
  • Monitoring rieky Turiec, miestnej časti Záturčie, Pivovarské potoku, časti pod Maticou
  • Vrecovanie piesku, rozvoz vriec s pieskom, stavba protipovodňových zábran z vriec, uvoľňovanie tokov
  • Stavba protipovodňových stien
  • Čerpanie vody zo zatopených oblastí, obytných a priemyselných priestorov
  • Odstraňovanie vriec s pieskom a protipovodňových stien

 

 Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2018