Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Hasičská nedeľa 2011  

Celorepublikový zraz dobrovoľných hasičov s výstavou historickej a modernej hasičskej techniky
8. máj 2011  v Múzeu slovenskej dediny (Skanzen) v Martine


Tento rok sa uskutoční v Martine po štvrtý krát celorepublikové stretnutie hasičov Slovenska spolu s výstavou historickej a modernej hasičskej techniky. Toto stretnutie hasičov má za účel spoznať a prezentovať ďalšie hasičské zbory, utužiť priateľstvo, vymeniť si skúsenosti a poznatky.

Ďalšou ideou Hasičskej nedele je priblížiť, ukázať a vysvetliť najširšej verejnosti hodnoty súdržnosti predávanej z generácie na generáciu prostredníctvom najstaršej dobrovoľnej organizácie v našej krajine.

Nosným prvkom programu je rozsiahla výstava historickej hasičskej techniky (ručné striekačky, motorové striekačky, automobily) pozostávajúca nielen z exponátov budovaného Hasičského múzea, ale aj z exponátov hasičských zborov a zberateľov z celého Slovenska.
Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa, prosím vyplňte prihlášku. Ďakujeme.

Popri výstave historickej techniky bude prezentovaná aj moderná hasičská a záchranárska technika spojená s ukážkami ich zásahovej činnosti.

Podotýkame, že sú vítané všetky hasičské zbory (prezentácia vlastnej techniky nie je nutná, ale vítaná) a všetci návštevníci - sympatizanti hasičstva. Pre všetkých bude pripravený bohatý program, ktorého harmonogram nájdete nižšie.

Prosíme hasičské zbory, ktoré majú záujem zúčastniť sa, aby vyplnili prihlášku. Ďakujeme.

Ak plánujete prísť na viac dní a potrebujete si zabezpečiť ubytovanie, určite Vám pomôžu tieto odkazy na stránky s ubytovaním:


 

 

 

 

 

 Sobota 7. máj 2011

13:00 - Zraz historických a moderných hasičských vozidiel pri autobusovej stanici Vrútky
14:00 - Výjazd kolóny vozidiel smer Priekopa, Martin, Múzeum slovenskej dediny (
trasa)

Nedeľa 8. máj 2011

06:30 - Príchod a registrácia hasičských družstiev
08:30 - Začiatok súťaží hasičských družstiev s modernou a historickou technikou
10:30 - Sprievod hasičských zborov historickým centrom Múzea slovenskej dediny
11:00 - Slávnostný príhovor
13:30 - Súčinnostná ukážka záchranárskych zložiek
16:00 - Vyhodnotenie súťaží a ukončenie hasičskej nedele


Sprievodné akcie

Celodenné ukážky činnosti hasičskej a záchrannej služby
Výstava historickej a modernej techniky
Súťaže a hry pre deti s hasičskou tématikou, snehová pláň
Hasenie parnou, ručnou a motorovou historickou technikou
Ukážky Horskej služby, zdravotníkov a Združenia kynológov záchranárov SR
Prezentácia firiem z oblasti požiarnej ochrany
Občerstvenie hasičským gulášom a grilovanými špecialitami
Ukážky ľudových remesiel v rámci expozície skanzenu

* časový harmonogram môže byť posunutý  v závislosti od počtu nahlásených hasičských družstiev


Informácie pre hasičov a vystavovateľov


Usporiadateľmi sú:
Hasičský zbor Priekopa -  www.priekopa.sk  - info@priekopa.sk
Slovenské národné múzeum v Martine - www.snm.sk

Usporadúvané pod záštitou:
Mesto Martin - www.martin.sk
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - www.dposr.sk

Mapa areálu skanzenu počas konania Hasičskej nedele (kliknite na oblasti v mape pre viac informácií):

Zobraziť Hasičská Nedeľa 2010 na väčšej mape

Adresa pre poštový styk.  
Hasičský zbor Priekopa
II.kolónia 38
036 08 Martin
IČO: 42058236
DIČ: 2022370867
Číslo účtu:
2303585957 0200
Tel.: 0903263167
E-mail: info@priekopa.sk
Stránky: www.priekopa.sk
Technika je umiestnená:
V priestoroch budovaného Hasičského múzeaHasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023