Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Nové priestory múzea  

Nie tak dávno, sa na našej pravidelnej hasičskej schôdzi zúčastnili aj primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar, zástupca primátora Ing. Milan Malik, referent krízového manažmentu RSDr. Michal Malik, predseda Výboru mestskej časti Priekopa Ing. Peter Kašuba. Na tejto schôdzi nám prisľúbili časť priestorov Simu v Priekope, za čo sa im chceme ešte raz veľmi pekne poďakovať, nakoľko neostalo len pri sľuboch a tieto priestory už môžeme aj naplno využívať.


V týchto dňoch sme už presťahovali prvú časť našej historickej zbierky techniky a začali s postupnou rekonštrukciou priestorov. Rekonštrukica bude vyžadovať nemalé úsilie z našej strany a obrovské finančné zaťaženie. Preto uvítame akúkoľvek pomoc, či už materiálnu alebo finančnú.

Po presťahovaní expozície múzea z rušňového depa vo Vrútkach do nových priestorov v objekte Sim, prebiehajú rekonštrukčné práce výstavných hál a okolia.
Preto je zatiaľ prehliadka možná len po dohode.

Galéria obrázkov  4.1 - Obhliadka nových priestorov
Galéria obrázkov  6.1 - Sťahovanie časti historicskej techniky
Galéria obrázkov  9.1 - Sťahovanie techniky a úpravy priestorov pokračujú
Galéria obrázkov 16.1 - Úpravy priestorov a okolia
Galéria obrázkov 17.1 - Úpravy priestorov a okolia, umiestňovanie techniky
Galéria obrázkov 23.2 - Sťahujeme aj menšie predmety
Galéria obrázkov 25.2 - Sťahovanie historicskej techniky pokračuje
Galéria obrázkov 13.3 - Výroba stojanov na uniformy a navážanie techniky
Galéria obrázkov 20.3 - Úprava priestorov a renovácia dverí
Galéria obrázkov  2.4  - Natieranie vstupných dverí
Galéria obrázkov 17.4Úpravy priestorov a okolia
Galéria obrázkov 24.4 - Úpravy priestorov a okolia pokračujú


Napísali o nás.

Nové priestory múzea


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2018