Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

THZ 16 (1953)  

Apríl a máj 2007 patril rekonštrukcii motorovej striekačky THZ 16 (1953).
Celá renovácia prebiehala v „bojových“ podmienkach v požičanom vlakovom vozni od Výhrevne Vrútky, za čo im patrí veľká vďaka.

Galéria zrenovovanej THZ 16 (1953).

THZ 16 (1953)


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023