Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Hasičský zbor Priekopa  

Občianske združenie Hasičský zbor Priekopa bolo založené s cieľom napomáhať pri ochrane a rozvoji kultúrnych a historických hodnôt v oblasti hasičstva.

Pozvánky
2% z dane

Vážení priatelia hasičstva a jeho histórie,

ako určite všetci dobre viete, ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií.

Občianske združenie Hasičský zbor Priekopa (OZ HZP) by rado touto cestou získalo financie, ktorými by boli financované výdavky OZ pri realizácii cieľov, ktoré si stanovilo. Preto Vás chceme požiadať o túto formu podpory. OZ HZP bolo zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% dane na rok 2021. Ako treba postupovať pri poukazovaní 2% nájdete tu.
Nezabudnite, že tento rok môžete poukázať až 3%. Stačí ak ste v roku 2020 odpracovali minimálne 40 dobrovoľníckych hodín a k vyhláseniu na daňový úrad priložíte doklad od organizácie, pre ktorú ste ich odpracovali. Ak ste takto pracovali pre HZP, ozvite sa nám, potvrdenie vám vystavíme.

Tieto údaje budete potrebovať, ak sa rozhodnete takto podporiť OZ HZP:

Obchodné meno alebo názov: Hasičský zbor Priekopa
Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: Martin, 03608, II. Kolónia 38
Právna forma:
Občianske združenie
IČO/SID:   
42058236

Tu si môžete stiahnúť Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane:

Vyhlásenie 2% (editovateľné pdf)

Vopred Vám chceme poďakovať za pomoc, ktorú poukázaním 2% dane poskytnete Hasičskému zboru Priekopa.

[ Ďalšie informácie o 2% a postupe ako ich poukázať príjemcovi nájdete na stránkach www.rozhodni.sk ]

Aktuality 2021


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2018