Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Výročna členská schôdza  
17. Marec 2018

Dna 17. marca sme usporiadali výročnú členskú schôdzu Hasičského zboru Priekopa.
 Na schôdzi bola prednesená obsiahla správa o činnosti za rok 2017, prebrali sa problematické témy a všetci sa oboznámili s plánom úloh na rok 2018.
Všetkým členom, priateľom z iných spolkov, ale aj sponzorom a zástupcom mesta ďakujeme za podporu v roku 2017.

<< Späť


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2018