Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Odovzdanie Tatry 148  
6. Apríl 2018

V piatok 6.4.2018 nám bolo odovzdané z repasované auto Tatra 148. Odovzdal nám ju prezident hasičského a záchranného zboru Alexander Nejedlý a generálny sekretár dobrovoľnej požiarnej ochrany Vendelín Horváth. Ďakujeme aj za účasť poslancom za mestskú časť Priekopa, zúčastneným priateľským zborom a aj občanom Priekopy.

<< Späť


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2018