Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Brigáda - predĺžený víkend  
7. Máj 2018 Dňa 7.mája pondelok sme si niektorí urobili - zobrali voľno a predlžili víkend. Pokračovali sme rekonštrukciou oplotkov pre ZOO Farmu, opravou pódia a schodov. Zároveň úpravou vonkajších priestorov. V poobedných hodinách sa nás zišlo viacej, nakoľko aj naše deti a dorast prišli zo školy a zapojili sa do prác, za čo všetkým patrí veľké poďakovanie. Už dlho nebola brigáda, kde sme končili o 21,30. Proste sme potrebovali dobetónovať.
<< Späť


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2018