Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Polygon Libros v Ostrave  
10. November 2018 Vďaka cezhraničnej spolupráci medzi SK, CZ a PL vznikol projekt "Rozvoj kooperácie a výmena skúseností záchranných zložiek v cezhraničnom priestore", ktorého sme sa veľmi radi zúčastnili. Ide o projekt, kde sa dobrovoľný hasiči z rôznych dobrovoľných hasičských zborov v SR, ČR a PL zídu v Ostrave - Centrum bezpečnej jazdy LIBROS. Nachádza sa tam technicko - terénny polygón. Na technickom polygóne sa naučia pohotovo reagovať a ovládať svoje hasičské autá na cestách v prípade šmyku. Hasiči si môžu vyskúšať prejazd šmykľavou zákrutou s vyhýbaním sa prekážke a následným zastavením, ďalej vodnú plochu, kde auto dostane aquaplaning s núdzovým zabrzdením vozidla. Posledná časť technického polygónu je tzv. šmyková doska, kde šmykne zadnú časť vozidla a vodič sa snaží udržať vozidlo v priamom smere. Po obede sme sa presunuli na terénny polygón, ktorý mal najväčší úspech. Postupne sme prechádzali so svojimi vozidlami rôzne terénne prekážky, a prekonávali svoj vnútorný pocit strachu. Všetci sme boli prekvapený čo tie autá dokážu v teréne. Pod vedením profesionálnych inštruktorov sme všetci prešli týmto polygónom bez ujmy na zdraví. Za náš zbor sa zúčastnilo celkovo 8 členov s tromi kusmi techniky T815, Nissan Terrano II a Peugeot Boxer. Všetci sme odtiaľ prišli spokojný, plný skvelých zážitkov, ale hlavne nových skúseností, ktoré využijeme jednak pri zásahovej činnosti, ale aj v každodennom živote.
<< Späť


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2018