Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Nadácia Volkswagen  
26. Júl 2018 Nadácia Volkswagen a Hasičský zbor Priekopa. Vďaka dlhodobej spolupráci sa nám podarilo zrealizovať viacero cieľov a aktivít. Jedným z hlavných je výchova detí v požiarnej ochrane a vzťah ľudí k dobrovoľníctvu a nezištnej pomoci. Základným cieľom požiarnej prevencie a výchovy medzi deťmi je znížiť počet vzniknutých požiarov, nehôd a tragických udalostí spôsobených deťmi. Naučiť deti správne reagovať na rôzne nepredvídateľné okolnosti. Vzbudiť záujem o angažovanie sa v dobrovoľných organizáciách. Z grantov sme zakúpili potrebné veci či už to bolo na školenie- vedrové striekačky, hadice, prúdnice, savice, ale sme aj vyrábali a tlačili brožúru o Mladom hasičovi. V rámci budovania vzťahu k dobrovoľníctvu sme zakúpili vitríny na zbierkové predmety do budovaného Hasičského múzea a otvorili druhú časť expozície konských striekačiek pozostávajúcu z najstarších zbierkových predmetov z minulého a predminulého storočia. Vyškolili sme desiatky tried s deťmi, do prác pri budovaní múzea sa zapája v priemere 20-30 ľudí od jeho založenia. Každý týždeň sa zúčastňuje na detskom tréningu okolo 30 detí a výsledky našej práce si pozrelo viac ako 5000 ľudí počas rôznych akcií čo organizujeme.
<< Späť


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2018