Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Hasičská nedeľa mení termín aj názov  
24. január 2013

Na základe viacerých podnetov verejnosti, primátorov a starostov obcí sa organizačný výbor Hasičskej nedele rozhodol zmeniť dátum a deň konania tohto obľúbeného podujatia.

Volali nám viacerí primátori a starostovia z obcí, aby sme zmenili dátum, nakoľko druhá májová nedeľa je v povedomí ako oslava Dňa matiek a často túto kultúrnu časť na obciach zabezpečujú dobrovoľné hasičské zbory a nemohli sa tak zúčastniť nášho podujatia. Rovnako sme mali podnety aj na zmenu dňa z nedele na sobotu, keďže podujatie už nabralo celoslovenský charakter a jednotliví účastníci cestovali veľké vzdialenosti so svojou technikou a domov sa dostávali v neskorých nočných hodinách. Podstatným faktorom bolo aj vrtkavé takmer ešte aprílové chladné počasie, kde nám za posledných päť ročníkov iba raz nepršalo.

Nový termín sa určil na 21. a 22 júna 2013.
Tradičná spanilá jazda mestom sa prekladá na piatok popoludní a hlavný program Hasičských dní bude v sobotu 22.júna 2013.

Hlavným záujmom je posúvať kvalitu podujatia vpred. Z tohto dôvodu sa uskutočnilo 24.1.2013 stretnutie organizačného výboru a jednotlivých účinkujúcich zložiekna požiarnej zbrojnici v Priekope. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia mesta Martin, Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Obecných hasičských zborov Sučany a Turany, Hasičského a záchranného zboru SR, Okresného riaditeľstva policajného zboru SR, Práporu výcviku armády SR, Červeného kríža, Horskej služby Malá Fatra, Výhrevne Vrútky, Centra kultúry Martin.
Účastníci sa oboznámili s novým termínom a predstavou ako by mal 6. ročník vyzerať. V následnej diskusii odznelo viacero návrhov, ktoré budú následne zapracované do programu. Ďalej sa prítomní dohodli na ďalšom stretnutí, aby prezentácia všetkých zložiek na podujatí Hasičské dni 2013 prebehla čo najlepšie a odstránili sa chyby z minulých ročníkov.

Veríme, že dôkladnou prípravou podujatie zaujme ešte viac divákov a už teraz sa majú na čo tešiť.

<< Späť


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2018